Поддръжка и изработка на уеб сайтове и онлайн магазини с атрактивен риспонсив дизайн

Политика за личните данни

Начало Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни в „ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД

„ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК : 201474081 и адрес : гр. София, ул „Симеон Радев“ 5, тел: +359 899 86 4883, имейл : office@2pwebdesign.net използва във взаимоотношението си с клиенти , партньори и др. настоящата политика за лични данни :

Като администратор на лични данни, ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН ЕООД, събира и обработва лична информация за физически лица, като клиенти и партньори, с цел бизнес контакти и взаимоотношения.

Моля запознайте се внимателно с нашата Политика за личните данни. Ако имате въпроси можете да се свържете с нас на : тел. : 0899 86 48 83, имейл : office@2pwebdesign.net.

Ако не сте съгласни с нашата Политика за личните данни, не препоръчваме да използвате 2pwebdesign.net.

В политиката ни за лични данни ще научите как те биват събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с правните изисквания.

Надзорен орган :

Комисия за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни :

Нашата политика за личните данни е подготвена спрямо Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) . В нея са обяснени правила по който ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на клиенти, партньори и др.. Предприети са всички необходими мерки за защитата на лични данни срещу незакономерно използване. ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН ЕООД е запозната и спазва изискванията в регламент GDPR :

Събиране на личните данни :

Събирането на лични данни се осъществява, чрез форма за контакт или форма за запитване за услуга, използвани от потребителите на 2pwebdesign.net, като използването на данните следва легитимни бизнес цели. За да ни изпрати информация потребителя е задължен да даде съгласието си за нашата Политика за личните данни.

Събирането на лични данни за рекламна или маркетингова цел, става единствено след доброволно съгласие от потребителя, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработка на личните данни :

Обработката се извършва законосъобразно и прозрачно. Всеки потребител на сайта дава своето доброволно съгласие за използване на личните му данни при изпращане на запитване за услуга или при изпращане на форма за контакт.

Защитата на личните данни се осъществява чрез : SSL сертификат за сайта и чрез криптиране на данните локално при нас.

Данните се пазят за срок от 3 години.

Права на потребителите :

Всеки потребител може да изиска в подходящ електронен вид, всички данни събрани за него на имейл : office@2pwebdesign.net. Ние поемаме отговорността да ги представим в срок до 30 дни.

Всеки потребител може да изиска коригиране или изтриване на данните събрани за него, като се свърже с нас на имейл : office@2pwebdesign.net.

Допълнителна информация :

Всякакви въпроси и консултации относно личните данни, събрани от 2pwebdesign.net можете да зададете на имейл : office@2pwebdesign.net, телефон +359 899 86 48 83, всеки работен ден от 9-18 часа.