Поддръжка и изработка на уеб сайтове и онлайн магазини с атрактивен риспонсив дизайн

Политика за личните данни

Начало Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни в „ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД

„ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД С ЕИК-201474081 и адрес В гр. София, ул. Симеон Радев №5, представлявано от управителя Филип Колев, е Администратор на лични данни, който прилага съвременни организационни и технически мерки за обезпечаване на дължимата към Вашите лични данни информационна сигурност.

Ако имате въпроси, възражения или препоръки във връзка с нашата Политика за личните данни, можете да се свържете с нас на следните координати:

София 1618, ул. Симеон Радев №5
office@2pwebdesign.net
+359(89)9864883

или просто като попълните нашата [форма за контакт].

Ако считате, че Вашите права във връзка с личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2
www.CPDP.bg

или да се обърнете за уреждане на случая към Съда:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
гр. София 1216, бул. Цар Борис III №54
www.SRS.Justice.bg

Със зареждане на web-сайта 2pwebdesign.net или с ползването на която и да било част от неговите функционалности, декларирате, че разбирате и приемате нашата Политика за личните данни.

Ако не сте съгласни с нашата Политика за личните данни, препоръчваме да не ползвате 2pwebdesign.net и нашите продукти и услуги.

Като администратор на лични данни „ТУ ПИ УЕБ ДИЗАЙН“ ЕООД обработва лични данни за физически лица – клиенти и партньори – с цел бизнес контакти и взаимоотношения. Ние обработваме Ваши лични данни на база Вашето изрично съгласие във връзка с интереса Ви към нашите продукти и услуги, в т.ч. – изготвяне на печатен и web-дизайн, създаване, редизайн и поддръжка на web-сайтове и online-магазини, провеждане на маркетингови кампании и други – въз основа на заявен интерес от Вас и/ли сключен договор за съответните дейности и услуги.

С предоставянето на каквито и да било Ваши лични данни към нас, декларирате, че ги предоставяте доброволно и се съгласявате те да бъдат обработвани за предоставяне на нашите продукти и услуги. По всяко време можете да оттеглите своето съгласие без никакви допълнителни условия или обяснения; можете също да прегледате своите данни, да изискате тяхното коригиране, преустановяване на по-нататъшното им ползване, пренасянето им към трета страна или тяхното необратимо заличаване; а така също – да възразите срещу тяхното неправомерно ползване или да подадете жалба в случай на нарушение.

Ние обработваме лични данни, получени от Вас чрез нашата [форма за контакт], чрез нашата [форма за запитване за услуга] или чрез друг предпочитан от Вас начин за комуникация – на хартия, по телефон, чрез e-mail, моментна комуникация и др.

Срокът на съхраняване на личните Ви данни е до 5 години от приключването на нашите взаимоотношения, освен ако законът не определя друг срок.

Защитаваме Вашите лични данни чрез SSL-сертификат за установяване на шифрована връзка между нашия web-сайт и Вашия компютър, и чрез локално шифроване на данните при нас. Компютърните системи, в които съхраняваме Ваши лични данни, са надеждно шифровани и се намират в помещения с ограничен достъп.

Предаваме Ваши лични данни на трети страни единствено когато това е необходимо за осъществяването на възложени от Вас проекти: например на наши подизпълнители, работещи със специфични програмни езици и технологии; или на утвърдени доставчици на хостинг-услуги, осигуряващи сървърно пространство и поддръжка за Вашите web-сайтове и online-магазини. Всичките доставчици и подизпълнители, с които работим, са базирани в Европейския съюз и поддържат нива на информационна сигурност, съвместими с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR).